ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ NONG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความพิถีพิถัน และเอาใจใส่ในความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เพราะเราคิดอยู่เสมอว่า

เราอยากช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องจุดซ่อนเร้นและเรียกคืนความมั่นใจให้กับคุณผู้หญิง”

ในแต่ละวัน ผู้หญิงเราจะอาบน้ำและดูแลจุดซ่อนเร้น 2 ครั้งในแต่ละวัน ใน 1 ปีก็เท่ากับ 730 ครั้ง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อคิดเป็นระยะเวลา เราดูแลจุดซ่อนเร้นเป็นจำนวนมาก เราจึงควรพิถีพิถัน และเอาใจใส่ NONG จึงเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักในการดูแลคุณผู้หญิง ให้สามารถใช้ได้ทุกวัน ไม่ส่งผลเสียต่อสุขอนามัยของจุดซ่อนเร้น