ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

เวชสำอางเพื่อจุดซ่อนเร้นที่ผู้หญิงบอกต่อมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของ NONG ได้รับการยืนยันว่า

“ให้ผลลัพท์ที่น่าพึงพอใจในการดูแลจุดซ่อนเร้น”

การทดสอบประสิทธิภาพ

NONG จัดให้มีการทดสอบยืนยันผลจากผู้หญิงที่ได้ทดลองใช้จริง ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ


เพื่อประเมินผลลัพท์การใช้และความพึงพอใจ ทั้งภายนอกและความมั่นใจที่คุณผู้หญิงจะได้รับหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์

“เราจึงมีการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูแลจุดซ่อนเร้นคุณผู้หญิงได้อย่างเห็นผลและต้องปลอดภัย พร้อมทั้งมอบความมั่นใจลดความกังวล”