เลือดออกกระปริบกระปรอยทางช่องคลอด

อาการเลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอด อย่ามองข้าม

อาการเลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอดสามารถเกิดได้กับทุกคน โดยอาจเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ การมีเนื้องอก หรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก การติดเชื้อในโพรงมดลูก ระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติ

รวมไปถึงที่หลาย ๆ คนกลัวกัน ก็คือ การเป็นมะเร็งทั้งที่บริเวณปากมดลูก หรือภายในโพรงมดลูก อย่างไรก็ตาม โอกาสการเกิดมะเร็งนั้นมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับเลือดออกกะปริบกะปรอยจากสาเหตุอื่น แต่ก็ถือเป็นสาเหตุที่สำคัญและเป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นก็ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องต่อไป

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว หากคุณผู้หญิงท่านใดเกิดมีอาการเลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอด ก็ควรรีบมาพบแพทย์ หรือหากไม่มีอาการผิดปกติใด ก็ควรมารับการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ทันท่วงที