รับสิทธิ์สำเร็จ

ยืนยันการรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

กรุณาแจ้ง Code : NN001 หรือ แคปหน้าจอนี้

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อแบบปลายทาง

เมื่อสั่งซื้อสินค้า 2 ชิ้น ขึ้นไป

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อแบบโอนเงิน

เมื่อสั่งซื้อสินค้า 1000 บาท ขึ้นไป